El Ple de novembre de l´ajuntament d´Argentona està marcat per la seguretat ciutadana, la gestió de la tinença d´animals domèstics, i la Llar Santa Anna

Un dels temes importants del Ple d´avui (8 de novembre de 2002) serà l´aprovació del Conveni per la col·laboració i coordinació entre els Mossos d´Escuadra i la Policia Local de la Vila. Simultàniament, es portarà a aprovació la Junta Local de Seguretat, per garantir l´esmentada col·laboració i coordinació, presidida per l´alcalde i formada pels caps dels Mossos i de la Policia Local.


Un altre tema important és el Conveni entre el Consell Comarcal i l´ajuntament d´Argentona per la localització al municipi d´un Centre d´Acollida d´Animals de Companyia de caràcter comarcal. El centre que es localitzarà al Veïnat de Pins, a sobre del cementiri nou, té un plantejament molt innovador, que inclou l´acollida en un entorn adequat, el foment de l´adopció, el tractament hospitalari, el foment de la formació en el món dels animals als nens i nenes de les escoles, etc.. A canvi de la localització d´aquest equipament comarcal, l´ajuntament d´Argentona rebrà gratuïtament tots els serveis del Centre d´Acollida durant els propers 30 anys, període que es pot prorrogar. En el Ple s´aprovarà doncs aquest conveni, la venda de la parcel·la on s´ubicarà al Consell Comarcal a preus de mercat i la delegació al Consell Comarcal de les funcions de recollida, atenció i acollida d´animals domèstics.

També es porta a aprovació l´Ordenança municipal sobre la tinença d´animals que recull tota la nova normativa al respecte i, especialment, la que fa referència als animals perillosos.

Finalment, l´altra tema important del Ple fa referència a una moció conjunta de tots els grups polítics municipals per la que aquests es comprometen formalment a donar suport econòmic a la Llar d´Avis Santa Anna, tradicionalment lligada al municipi, en el procés d´ampliació i reforma que aquesta té previst dur a terme properament.

Antoni Soy
Alcalde d´Argentona i Regidor de Mitjans de Comunicació.