El projecte de reparcel·lació de la urbanització de Can Canyamars ja està adjudicat

La Diputació de Barcelona, dins el marc del conveni subscrit amb l´Ajuntament de Dosrius, ha notificat a aquesta administració local l´adjudicació després del procediment legal corresponent, de la reparcel·lació dels tres polígons que consta la Unitat d´Actuació XI, altrament nomenada urbanització de can Canyamars.


L´empresa adjudicatària d´ aquest treball és PROMO, Assessors Consultors, S.A., que seran els que realitzaran aquesta reparcel·lació dels tres polígons, per tal de saber quin estat de beneficis té cada propietari.

Els treballs objecte d´aquesta reparcel.lació estaran sota la supervisió dels tècnics de l´Institut de gestió Urbanística i Activitats Locals (IGUAL), de la Diputació de Barcelona i coordinats pel Sr. Albert Carceller Guillamet.

Cal destacar que inicialment s´havia previst fer el projecte de reparcel·lació dels polígons B i C, que a priori són més petits que el polígon A, i un cop aprovat definitivament un d´aquests dos polígons es pensava tirar endavant el de més extensió, que és l´ A, d´aquesta unitat d´actuació XI.

Veient la possibilitat de poder fer conjuntament els tres polígons, s´ha considerat convenient aquest concurs públic i així tramitar paral·lelament la reparcel·lació de tota la urbanització. D´aquesta manera es poden guanyar uns 6 mesos de temps, per poder iniciar les obres d´urbanització i acabar l´arranjament de la urbanització de can Canyamars.


Josep Jo i Munné
Alcalde