El taller d´ocupació “Serveis d´atenció a les persones” de l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró ha format a 20 dones en un any

El dimecres, 5 de juny, l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) finalitzarà amb un acte de cloenda el taller d´ocupació “Serveis d´atenció a les persones” que va iniciar ara fa un any amb la subvenció del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.


En aquest programa de formació i treball, en el que l´aprenentatge i la qualificació s´alternen amb la prestació d´un servei d´ajuda a domicili als ciutadans de Mataró, s´ha format a 20 dones majors de 25 anys que es trobaven en situació d´atur com a treballadores familiars, que n´han estat 10, i auxiliars de la llar, que també han sigut 10, a la vegada que han rebut un salari pel seu treball, mitjançant contracte de formació.

Durant el projecte cadascuna de les participants ha realitzat més de 600 hores de formació teoricopràctiques i han prestat servei amb més de 1.000 hores de treball en domicilis.

Aquest taller d´ocupació ha donat servei al programa d’atenció a persones més grans de 80 anys del Servei de Sanitat i Serveis Socials de l´Ajuntament, adreçat a la gent gran major de 80 anys que viuen sols o en parella i amb ingressos menors al SMI, que estan al seu domicili i que són usuaris del Servei de Sanitat i Serveis Socials. També s´han prestat serveis a persones amb disminució, del Grup d´Invàlids de Mataró i Maresme (GIMM).

En total s´han atès a unes 115 persones usuàries del projecte de Sanitat i Serveis Socials, realitzant les actuacions d´ajuda en la realització de la higiene personal, mobilitzacions i canvis posturals, neteja de l´habitatge, control del servei de teleassistència, compra i preparació d´aliments, petites cures, acompanyaments fora del domicili (gestions administratives i mèdiques), entre d´altres serveis. També s´ha donat suport al servei de guarderia del Centre Socioeducatiu Can Torner de l´Ajuntament.

Quant als usuaris del GIMM, s´ha donat suport a 14 persones fent un total de més de 1.000 hores d´atenció a aquestes persones amb disminució. Les actuacions que s´han portat a terme han estat: acompanyaments de la feina al seu domicili, de nens a l´escola, i acompanyaments setmanals i suport personal en les instal·lacions de la piscina municipal per a la realització del curset de natació.

Amb aquest projecte s´ha aconseguit el principal objectiu que es pretenia, com és la millora de l´ocupabilitat de les dones participants per a la seva incorporació al mercat laboral.