Els nous estudis Part-time de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró facilitaran l’obtenció dels títols universitaris als alumnes que treballen

L’Escola Universitària Politècnica de Mataró iniciarà el proper curs 2002-2003 els estudis Part-time. Aquesta nova proposta es tracta d’un itinerari específic que, seguint el mateix pla d’estudis actual, s’adapta en horaris i flexibilitat a aquelles persones que, malgrat els seus coneixements i experiència, no han tingut l’oportunitat d’aconseguir la titulació d’Enginyer.


Aquest programa, que és el primer que s’implanta en una universitat tècnica, està pensat per a professionals amb experiència laboral dins del camp de l’Electrònica Industrial, les Telecomunicacions o la Informàtica o per a persones de cicles formatius de grau superior que s’han incorporat recentment al món laboral.

Així, els avantatges del Part-time són els següents:

Per als estudiants:
. Dedicació parcial: 15 hores de presència setmanal com a màxim.

-. Horari compatible amb la feina: de 17 a 21 hores de dilluns a divendres.

-. Convalidació de crèdits per experiència laboral i un pla de convalidació especial per als titulats en cicles formatius (FP) de grau superior.

-. Possibilitat de realitzar les pràctiques a la pròpia empresa on es treballa.

-. Aprenentatge dirigit amb la planificació d’assignatures per assegurar el màxim aprofitament.

-. Reforç amb un curs d’anivellament d’unes 90 hores en el primer quatrimestre.

-. Reforç especial de matemàtiques durant tot el quatrimestre.

Per a l’empresa:
. Capacitació dels seus professionals amb estudis oficials.

-Aplicació immediata dels coneixements adquirits a la pròpia empresa.

-. Assegurar la innovació i la transferència de coneixement, orientant les pràctiques i el projecte final de carrera a les necessitats de l’empresa.{c}

Els estudis de Part-time possibilitaran obtenir les tres titulacions oficials que s’imparteixen a la EUPMt: Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Electrònica), Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions (especialitat Telemàtica) i Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió. Amb l’itinerari dissenyat està previst que els alumnes aconsegueixin la titulació en un mínim de quatre anys.