Els serveis de Promoció Econòmica i Joventut del Consell Comarcal del Maresme uneixen esforços per oferir tallers formatius a diversos professionals de la comarca.

Promoció Econòmica i Joventut  del Consell Comarcal del Maresme es coordinen per fer arribar tallers relacionats amb l’àmbit de l’orientació formativa i laboral a diversos agents que treballen a la comarca.{X}

D’aquesta manera, els tallers  Porta 22 i Construeix el teu projecte professional i coneix les oportunitats laborals al Maresme que, habitualment Promoció Econòmica ofereix als ajuntaments per a que tècnics de l’àrea coneguin i ofereixin als usuaris/àries, s’oferiran també a altres tècnics de les àrees de Joventut, Educació i Serveis Socials per a que també els coneguin i posteriorment els pugin treballar amb les persones joves que atenenen, assessoren i orienten.

La proposta ha estat rebuda amb interès per part dels professionals i ja s’han realitzat les inscripcions per a les trobades del 2 desembre amb el Porta 22 i el 13 de desembre amb el Construeix el teu projecte professional.