Els tribunals donen la raó a l’Ajuntament d’Argentona en relació a una estació il.legal de telefonia mòbil

El Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona ha dictat una sentència ferma, i que per tant no es pot recórrer, donant la raó a l’Ajuntament d’Argentona respecte a la il·legalitat, per falta de llicència, de l’estació de telefonia mòbil que Retevisión Mòvil, SA tenia a la parcel·la 186 de la urbanització de Can Raimí.
Actualment, aquesta instal·lació ja estava desmuntada, ja que l’empresa la va clausurar desprès que l’Ajuntament la precintés. Ara, però, a més els tribunals desestimen definitivament la demanda interposada per l’empresa contra el Decret d’Alcaldia que decretava la suspensió de l’activitat de l’esmentada estació per la seva il·legalitat al no disposar de llicència. Argentona, 13 de novembre de 2001. Antoni Soy Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació. Ajuntament d’Argentona.