Consum de proximitat

El consum de productes de proximitat, Km.0, suposa una aposta decidida per reforçar l’economia local, reduir la despesa energètica que produeix el transport dels productes i cuidar el nostre entorn territorial més proper… 

Els beneficis que ens aporta la compra de proximitat, tal com estableix l’Agencia Catalana de Consum són:

  • Tenim un coneixement més directe de la procedència dels productes, que ens permet consumir amb garanties de seguretat i qualitat més grans.
  • Exercim un consum mediambiental més sostenible, en reduir els costos energètics de transport dels productes procedents d’altres zones més allunyades.
  • Contribuïm al manteniment de petites explotacions familiars, agràries i ramaderes, alhora que evitem l’abandonament de les zones forestals.  
  • Afavorim la conservació d’espècies agroalimentàries autòctones en perill de desaparició.
  • Contribuïm al creixement i desenvolupament del nostre país.

SEGELLS IDENTIFICATIUS

Coneixeu els segells que identifiquen el productors que fan venda de proximitat?

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors o les agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària.

La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt:

DIRECTA 

CIRCUIT CURT

És la que fan directament els productors o les agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, sense la intervenció de persona intermediària.

La venda directa es pot dur a terme en la pròpia l’explotació, en agrobotigues de les agrupacions de productors agraris, en mercats locals, en fires-mercats o en altres llocs que no siguin establiments comercials permanents. 

És la que duen a terme productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, amb la intervenció d’una persona intermediaria

La venda en circuit curt es pot fer en establiments minoristes, agrobotigues de les agrupacions de productors agraris que actuen com a intermediàries, en establiments de turisme rural i en establiments de restauració, inclosos establiments de restauració col·lectiva, sempre que aquesta venda s’ajusti als criteris establers en aquest Decret.