En quin context sorgeix i actua la Mediació Intercultural?


El desconeixement sobre el propi món, el de l´altre i sobre com el percebem, l´entenem, el sentim i actuem propicien fàcilment l´aparició de prejudicis, estereotips, discriminació i racisme.

Aquest desconeixement separa a les persones, crea o mantén la distància entre elles i dificulta que es pugui construir conjuntament. En aquest context, sorgeix la necessitat de la mediació intercultural. Una necessitat que es veu accentuada quan a la diversitat cultural s´hi afegeixen la desigualtat social i econòmica.

La finalitat és construir una societat intercultural, és a dir, transformar la comunicació i la relació entre persones i grups de cultures diverses per a que sigui possible unir sense confondre i distingir sense separar.