Es busquen empreses i joves del Maresme

 

A través de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme, el programa Fem Ocupació per Joves busca per tota la comarca persones joves que vulguin treballar i empreses que les vulguin contractar.

El projecte proporciona a les empreses que contractin joves d’entre 18 i 29 anys, i amb formació especial sobre la professió, una subvenció de 707,60€ mensuals durant els sis mesos de contractació mínima obligatòria, sigui quina sigui la modalitat contractual.

La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, però mai inferior al 50% de la jornada ordinària, ni superior a les 40 hores setmanals ni a les 8 hores diàries.

Aquesta subvenció, que correspon a la quantia equivalent al salari mínim interprofessional vigent, cobrirà part del sou de la persona contractada, el qual s’ajustarà al contracte realitzat. 

Per dur a terme tots els tràmits, l’Àrea de Promoció Econòmica ofereix acompanyament personalitzat a les empreses. 

Pel que fa als joves, cal que resideixen al Maresme, que es trobin a l’atur, disposin d’una titulació màxima d’ESO, CFGM o Batxillerat,

i no estiguin cursant cap mena de formació reglada.

Durant el període de contractació, se’ls oferirà la possibilitat d’adquirir experiència professional, una formació professionalitzadora obligatòria i gratuïta d’entre 90 i 150 hores i orientació laboral i tutorització per part dels tècnics del Consell Comarcal.

Es pot emplenar el formulari d’inscripció on line al web:

 

http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=13527

 

I es poden consultar les ofertes de feina, que es van renovant constantment, a: 

 

http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=13269