Es redueix l’índex de sinistralitat laboral al Maresme d’un 17,53%

  


En el decurs de 2009 no es va produir a la comarca del Maresme cap mort per accident laboral i l’índex de sinistres al lloc de feina es va reduir d’un 17,53%. Segons les dades fetes publiques per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, aquest percentatge és similar al registrat al conjunt de Catalunya (-18%).


L’índex de sinistralitat laboral és el paràmetre més objectiu que hi ha per fer un seguiment de l’evolució del grau d’accidents en el lloc de treball, tota vegada que extreu els percentatges relacionant el nombre de sinistres per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social. aquest barem elimina l’efecte distorsionador que produeix en els xifres absolutes els canvis en el volum de la població ocupada que hi ha al llarg dels anys. Les dades fetes públiques per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme indiquen que durant el 2009 l’índex d’incidència laboral es va reduir un 17,53% respecte al 2008. Una dada força positiva que, amb diferent percentatge, es veu reflectida a tota la tipologia de baixes. El descens dels accidents mortals ha estat del 100%, el dels ferits greus del 36,48% i el dels lleus del 17,33%. Pel que fa a l’índex d’accidentalitat laboral per sectors econòmica, a la indústria ha baixat un 23,35%, a la construcció un 12,62% i al sector serveis un 11,59%. En canvi, s’ha disparat en un 142,12% en el sector primari. D’altra banda, si analitzem les xifres absolutes, el 2009 ens va deixar a la comarca del Maresme un total de 4.412 accidents laborals. D’aquests, 2.416 es van produir al sector serveis, 966 van tenir lloc a la indústria; 936 a la construcció i 94 a l’agricultura.

Podeu veure més dades, a l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme:
 

Clic aquí per a pdf