Estudi “Implantació d´una comptabilitat energètica a 4 municipis petits de la comarca mitjançant programa de gestió informàtica i assessorament”

ESTAT:
Adjudicació definitiva

DADES DEL CONTRACTE:
DADES DEL CONTRACTE:

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
Gassó Auditores SLP

DOCUMENTS:
Adjudicació provisionalHipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle