Formació complementària al currículum de l’ESO

Descripció
S’orienta a l’alumnat pel que fa a la formació en acabar 4rt d’ESO, en funció del CV i la superació o no dels estudis.

Àmbit
Informació i orientació educativa i professional

Titularitat
Pública

Sistema d’accés
Restringit

Destinataris
Alumnat de 4rt d’ESO

De qui depèn
Generalitat de Catalunya – Departament d’Educació

Territori d’actuació
Alella

Ubicació
IES Alella

Adreça
Bosquet, 7 08328 – Alella

Telèfon
93 540 31 10

Fax
93 540 05 15

Adreça electrònica
 
iesalella@xtec.cat

Pàgina web
 
www.xtec.es/iesalella/

Horari
De dilluns a divendres de 9:30 a 13h i de 15:30 a 17h

Observacions
Aquest recurs està vinvulat al Pla d’Acció Tutorial ( PAT ) del centre.