Formació relacionada amb la TET als Plans de Formació de Joventut i Educació de la Diputació de Barcelona


Tant des de l’Àrea de Joventut com des de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona s’informa dels plans de formació d’aquest any, on hi tenen cabuda diversos cursos relacionats amb l’àmbit d’atenció a joves en transició escola treball i reducció de l’abandó prematur dels estudis.
{X} En
l’oferta fotmativa del 1er trimestre 2011 de Joventut
trobem els cursos: – Comunicar millor en l’orientació als joves – Gestió de les emocions amb joves i adolescents – Activitats d’informació i orientació acadèmica als IES (PIDCES) – Com millorar el PIDCES En
l’oferta formativa del 1er semestre 2011 d’Educació
trobem els cursos: – Intervenció dels ens locals en les transicions educatives – Dispositius locals d’inserció (DLI).Anàlisi, visió compartida i propostes de futur. – Metodologies de treball amb joves i adults en la preparació de les proves d’accés als CFGM.