Guia de Prevenció de la transmissió del VIH per a mediadors i mediadores

Descripció
Es tracta d’una
Campanya de prevenció de la SIDA
. A la primera part de la guia s’hi troba informació sobre el VIH/SIDA amb l’objectiu que els mediadors trobin els coneixements necessaris sobre aquesta malaltia i les seves formes de prevenció. Així mateix, s’hi inclouen una sèria de suggerències a l’hora de realitzar tallers de prevenció sobre el tema pels joves. A més, també es presenten alguns aspectes per treballar amb els joves i mesures per prevenir la malaltia.

Àmbit
Afectivitat i sexualitat

Destinataris
Professionals

De qui depèn
Consejo de la Juventud de España

Altres Territoris d’actuació
Estatal