Impresos i Formularis. Rehabilitació d’habitatges i/o edificis d’ús residencial

TEST DE L’EDIFICI (TEDI)
Sol·licitud del Test de l’Edifici (TEDI)


Acta de la reunió de la comunitat de propietaris

-{h}Annex a l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris{|} http://mediambient.gencat.net/Images/43_36853.doc{h}

Autorització de la persona arrendatària
AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS
Certificat de l’acta de la reunió de la comunitat de propietaris


Annex al certificat de l’acta de la reunió


Declaració responsable de les persones copropietàries


Certificat de l’acord de la reunió d’arrendataris


Annex al certificat de l’acord de la reunió d’arrendataris


Declaració responsable d’ingressos percebuts per la unitat familiar


Compromís de destí a lloguer de l’habitatge rehabilitat


Compromís de destí a venda de l’habitatge rehabilitat
INFORME INTERN D’IDONEÏTAT (III)
Sol:licitud de l’Informe Intern d’Idoneïtat
AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES
Declaració responsable de les persones copropietàries


Declaració responsable d’ingressos percebuts per la unitat familiar


Compromís de destí a lloguer de l’habitatge rehabilitat


Compromís de destí a la venda de l’habitatge rehabilitat
ALTRES DOCUMENTS DE REHABILTACIÓ
Comunicat d’inici d’obres


Comunicat de final d’obres


Relació de pressupostos aportats


Sol·licitud de transferència bancària