Indicadors de desemparament

INDICADORS DE DESEMPARAMENT:  • Maltractament prenatal

  • Abandonament o renúnica del menor 

  • Maltractament psíquic

  • Maltractament físic

  • Abús sexual

  • Prostitució infantil i/o explotació sexual

  • Corrupació (inducció a la prostitució, delinqüència o al tràfic de drogues)

  • Sotmetiment a consum de tòxics

  • Negligència greu