Informació pública sobre el PUOSC 2010 i planificació de les anualitats 2011 i 2012

Termini informació pública: 20 de juliol

 
Informació pública de la formulació del Pla Únic d´obres i serveis de Catalunya, any 2010 i de la planificació de les anualitats 2011 i 2012