Informació pública sobre el PUOSC 2011 i la planificació de l’anualitat 2012

Termini per presentar al·legacions: 7 de maig de 2010

 
Informació pública del Departament de Governació i Administracions Públiques de la formulació del Pla únic d´obres i serveis de Catalunya, any 2011, i de la planificació de l´anualitat 2012