L'Ajuntament d'Alella signa un conveni amb Creu roja per la prestació de serveis preventius al municipi

Sinopsi
L'Ajuntament d'Alella i l'Assemblea Local de Creu Roja a El Masnou, Alella i Teià van signar dijous, 15 de maig, un conveni per a la prestació d'activitats de caire preventiu en el municipi.

Text
L'Ajuntament d'Alella i l'Assemblea Local de Creu Roja a El Masnou, Alella i Teià van signar dijous, 15 de maig, un conveni per a la prestació d'activitats de caire preventiu en el municipi. El conveni anual de prestacions de serveis estableix que l'Ajuntament es compromet a fer la demanda del servei a Creu Roja amb 15 dies d'antelació, a preveure els llocs adequats en cada activitat per a la ubicació d'infrastructures de cobertura, i a satisfer a l'assemblea local la quantitat de 4.250 euros en concepte de retribució econòmica en el sosteniment de les despeses que ocasionen els serveis acordats. Creu Roja es compromet, per la seva part, a realitzar la prestació de serveis preventius a qualsevol acte lúdic, cultural o esportiu promogut per l'Ajuntament i a aportar els mitjans humans necessaris per a la correcta intervenció, a més de participar dins dels plans d'emergència municipal en l'articulació de mecanismes d'intervenció i localització de recursos urgents i diferits com a suport de recursos municipals i al desenvolupament d'accions de conscienciació de la població i de reducció de la vulnerabilitat en situacions de catàstrofes i emergències sanitàries.
El conveni va ser signat a l'Ajuntament d'Alella per l'alcalde, Andreu Francisco, i el president de l'Assemblea Local de Creu Roja a El Masnou, Alella i Teià, Francesc Bonet.