L’Ajuntament d’Argentona demana dinera a l’UE per rehabilitar la sala

Dintre del termini previst, l?Ajuntament d?Argentona ha demanat més diners per a la rehabilitació de la SALA al FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) pel període 2002-2003.
Donat l?elevat cost de la rehabilitació de la SALA, des del principi s?han buscat intensament fonts de finançament a d?altres administracions públiques d?àmbit superior. D?una banda, ja s?ha aconseguit una subvenció de 40 milions de pessetes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) pel període 2000-2001 en el marc del DOCUP de l?objectiu 2 de Catalunya procedent de la Unió Europea, a través de la Direcció General d?Administració Local de la Generalitat de Catalunya. A més, s?està avançant en les negociacions per tal d?aconseguir recursos a través de l?acord entre el Ministerio de Fomento i el Ministerio de Educación y Cultura per a l?actuació conjunta en el patrimoni històric, l?anomenat 1% cultural. Fruit d?aquestes negociacions, la Delegació del Govern a Catalunya ja ens ha demanat presentar la documentació exigida per sol·licitar aquesta ajuda. Ara, continuant les gestions per aconseguir més recursos per a aquesta rehabilitació, es torna a demanar més subvenció al FEDER pel període 2002-2003 per a la rehabilitació de la SALA. Esperem lògicament que aquestes gestions tinguin èxit i puguem aconseguir aquests recursos. Argentona, 9 de novembre de 2001. Antoni Soy Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació. Ajuntament d?Argentona.