L’Ajuntament d’Argentona demana subvencions per a l’estalvi energètic i l’aprofitament dels recursos energètics renovables

L’Ajuntament d’Argentona demana més subvencions, per un valor de més de 40.800 EUROS ( més de 8,1 milions de pessetes), a la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, per a diverses actuacions relatives al estalvi energètic i l’aprofitament de les energies renovables.


Més concretament, la subvenció demanada està previst destinar-la a la renovació de l’enllumenat públic a diferents zones de la Vila (39.800 EUROS) i a l’enllumenat de diverses parades d’autobús amb energia solar (uns 1.000 EUROS).

Continuem, doncs, demanant subvencions per tal de poder aconseguir la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones de la Vila, tot estalviant diners per a l’ajuntament.

Ben cordialment,

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’Argentona