l’ajuntament de Dosrius contracta dos vigilants per a la prevenció d’incendis a l’àrea del Parc Natural Montnegre-Corredor

Des de Setmana Santa, l’Ajuntament de Dosrius ha contractat dos vigilants per a la prevenció d’incendis a l’àrea del Parc Natural Montnegre-Corredor , en el terme de Dosrius.

Aquest servei ve desenvolupant tasques de prevenció d’incendis molt importants, durant un període de sis mesos, per tal que en el cas que es detecti un incendi la intervenció sigui immediata. El servei compta amb dos vigilants, que disposen d’un vehicle tot terreny, equipat amb un dipòsit d’aigua, amb un grup de pressió per poder intervenir, amb gran agilitat, abans que bombers o mitjans aeris puguin desplaçar-se al lloc. El servei va des de Setmana Santa fins a finals de setembre.


La Diputació de Barcelona ja ha notificat a l’Ajuntament de Dosrius l’ajut per a aquest servei que és de 28.130,30 euros (4.680.488 PTA), que serveixen per fer front a les despeses de contractació del personal.


Durant els pocs dies que porta funcionant el servei, quasi cada dia han hagut de desplaçar-se, degut a focs que persones particulars realitzaven dins el Parc Natural, d’una manera controlada. Aquest servei, a més d’intervenir en cas d’incendis, dóna tota mena d’informació sobre la prevenció dels mateixos, ja que des del 15 de març està totalment prohibit fer qualsevol mena de foc.Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 17 d’abril de 2002.