L’alcalde visitarà les obres de reurbanització que s’han fet als entorns del pas de vianants del carrer Sant Agustí de Mataró

L’alcalde, Manuel Mas, dissabte 9 de març, a les 12 del migdia, presidirà la visita oficial a les obres de reurbanització, recentment acabades, dels entorns del pas de vianants del carrer Sant Agustí.

Aquest projecte és un més dels iniciats el 1998 a l’ entorn de l’estació de tren i que tenen com a objectiu fer més permeable la façana marítima, millorant les condicions d·accés dels ciutadans a Renfe i al futur nou tram del Passeig Marítim.


Les obres han afectat la zona de l·avinguda del Maresme situada entre l·estació i el pas de vehicles subterrani del Cargol. L·àmbit concret d·actuació d’aquestes ha estat de 5.189 metres quadrats i el pressupost de licitació dels treballs ha pujat un total de 441.576’97 euros, adjudicats a l’empresa Pasquina SA.

Les actuacions més destacades han estat l·arranjament dels accessos al nou pas de vianants del carrer Sant Agustí, l·ampliació de la vorera de la banda de mar de l·avinguda del Maresme i la construcció d·una illeta amb palmeres que servirà com a mitjana entre els dos sentits de circulació al tram de l·N-II comprès entre els carrers Lepanto i Jaume Balmes. Aquesta illeta dóna continuïtat a la que es va fer fa tres anys a la mateixa carretera, entre els carrers Churruca i Lepanto, durant la remodelació de la plaça Miquel Biada. En aquesta nova mitjana, de 2 metres d·amplada, s·hi han plantat 18 noves palmeres de la mateixa espècie que les que existeixen actualment -Washingtonea Robusta-.

Eixamplament de la vorera

L·eixamplament de la vorera de la banda de mar de l·avinguda del Maresme s’ha fet possible gràcies a la utilització dels terrenys cedits per Renfe a l·Ajuntament en el conveni signat el 26 de març de 1998. Les obres han inclòs la demolició de l’antiga andana d’una via morta i la supressió del muret de formigó que hi havia entre la vorera i els terrenys de Renfe.

La nova vorera va des de l·estació fins al carrer Sant Antoni i s’ha complementat amb una zona longitudinal enjardinada, on s’han plantat diferents tipus de palmeres.

Tres passos en superfície per a vianants

En el tram de l·avinguda del Maresme, comprès entre l·estació i el Cargol, hi ha tres passos per a vianants en superfície. Als que ja estaven en servei a l’alçada del carrer Lepanto i a l·alçada del carrer Sant Agustí –que va a parar just davant les escales del pas subterrani sota les vies- se n’hi ha afegit un altre, situat prop del carrer Jaume Balmes. Aquest últim pas de vianants s’ha construït, concretament, entre la nova vorera de l’avinguda del Maresme, les dues illetes enjardinades que existeixen actualment a l·accés per a vehicles del Cargol, i la vorera del carrer Sant Felicià. A l’N-II s’ha col˙locat un nou semàfor al pas de Sant Agustí, ja que per al pas situat a prop del carrer Jaume Balmes s’ha aprofitat el semàfor ja existent.

Més de 30 palmeres de diferents espècies

El projecte també ha comportat l·enjardinament de la vorera ampliada, els entorns de l·edifici annexe de Renfe i el pas subterrani de Sant Agustí. Tots els arbres que s·hi han plantat són palmeres de diferents espècies i, als parterres, diferents tipus d·arbustos.

A banda de les 18 palmeres Washingtonea robusta que s’han col˙locat a la mitjana de la carretera, s·hi han posat 12 palmeres Phoenix Dactilifera a l·alçada del carrer Jaume Balmes i 6 més a l·alçada del carrer Lepanto.

També s·hi ham plantat petites palmeres de les següents espècies: Chamareops humilies, Trachycarpus fortunei, Phoenix canarensis, Arecastrum Romanzofiano, Butia Capitata i Washintonea Filifera.

Nova il˙luminació, una font, bancs i papereres

La il˙luminació de la zona s·ha aconseguirà gràcies a 16 columnes de llum de 4 metres d·altura, 7 bàculs de 10 metres d·altura amb doble braç i 1 columna de 9 metres amb 4 projectors de llum.

El replà situat entre l·edifici annex de Renfe i el pas subterrani del carrer Sant Agustí s’ha convertit en una petita placeta urbanitzada, on s·hi ha instal˙lat una font amb un brollador de llautó encastada en un muret de llambordes.

Per completar la urbanització de tota la zona s’han col˙locat 9 bancs de fusta de tipus neoromàntic i 10 papereres metàl˙liques