L’ampliació de la Unió Europea: oportunitats o amenaces?

Els dies 9 i 10 de juliol l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza el seminari “L’ampliació de la Unió Europea: oportunitas o amenaces?”.

L’objectiu del seminari és fer una reflexió sobre el nou entorn en el que operaran les empreses a partir de 2004, un cop s’hagin incorporat els 10 candidats que tenen aprovada la seva adhesió a la Unió Europea.


Lloc: Edifici CESTIC. Av. Francesc Macià, 35 Sabadell.

Preu matrícula: 200 euros / estudiants 60 euros.


Més informació