L’any 2001 van augmentar els expedients tramitats per l’oficina de rehabilitació d’habitatges del CCM

En el decurs de l’any 2001 el Consell Comarcal del Maresme, a través del Programa de Rehabilitació d’Habitatges, va tramitar un total de 53 expedients de ciutadans de la comarca que demanaven ajuts econòmics per a la rehabilitació del seu habitatge. En aquest mateix període de temps es van atendre personalment un total de 139 peticions d’informació.
L’oficina es va crear l’any 1998 i té com a funcions informar, assessorar, tramitar i fer el seguiment dels expedients que es cursen a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Any rera any s’ha detectat un augment tant pel que fa a peticions d’informació com a nombre d’expedients tramitats. Així, en els últims quatre anys hi ha hagut un augment d’expedients tramitats del 28% i en els tres darrers anys s’ha detectat un augment del 14% pel que fa a peticions d’informació. A banda d’atendre directament a la persona sol.licitant, l’oficina també rep nombroses consultes de constructors, empreses instal.ladores, agències bancàries, tècnics i funcionaris d’ajuntaments que demanen informació per assessorar ells directament als clients o ciutadans. Amb la posada en marxa del nou web del CCM, es facilita l’accés a  
la documentació que les persones que vulguin cursar una petició d’ajut econòmic per rehabilitar el seu habitatge.