L’empresa municipal Argentona projectes presenta un projecte global d’arranjament de “La Velcro” i de la zona Ajuntament-Can Doro

Són unes actuacions que s’emmarquen en un projecte de poble, global i clar, que es va concretant progressivament i que requereix de la participació activa de tots els ciutadans i ciutadanes d’Argentona.


Argentona ha crescut i el seu centre també. La reordenació del centre de la vila, des del punt de vista urbanístic, econòmic i social, ha d’incloure tot el nou centre en un projecte global que, lògicament, hem d’anar executant per fases. És un projecte de poble que ens afecta a tots els ciutadans i ciutadanes d’Argentona per igual.

Els elements essencials de l’actuació a realitzar son: la definició dels usos i l’arranjament definitiu de la VELCRO; la reconversió i endreçament de la Plaça de Vendre i de Can DORO; l’endegament de la SALA o les actuacions ja realitzades o en curs com el Museu del Càntir i la Casa Gòtica. Això ens ha de permetre la millora o la realització d’equipaments i serveis llargament esperats (casal d’avis, casal de joves, espais per a les entitats, una sala polivalent pel poble, places i espais agradables de trobada, un mercat com cal,…), les possibilitats d’aparcament, l’oferta d’habitatges a bon preu, la dinamització del centre comercial i de serveis de la vila,.…

Fet el Museu del Càntir i en execució la Casa Gòtica, estan a punt de començar les obres de la SALA i també s’està tirant endavant el pla de dinamització del comerç i els serveis de la vila amb la participació de la organització dels comerciants, l’Ajuntament i la Generalitat, així com la millora en la senyalització viària i direccional en la perspectiva del Pla de Mobilitat i Accessibilitat d’Argentona.

Des de l’equip de govern de l’Ajuntament es treballa en aquest projecte i aquestes actuacions des de ja fa temps amb un plantejament global i integrat i amb decisió. Ara ja podem presentar un projecte global d’arranjament de la VELCRO, així com la definició de la reordenació de la zona des de l’Ajuntament fins a Can DORO. En el cas de Can DORO, el projecte permet la rehabilitació d’uns habitatges antics i la construcció de 16 de nous, un nou Casal d’Avis, una gran plaça davant de l’Ajuntament, zones comercials i de serveis i 146 places d’aparcament (96 de públiques). En el cas de la VELCRO el projecte ens permetrà al final poder disposar d’un mercat, el Casal de Joves, una nova plaça, 30 nous habitatges i 152 places d’aparcament (52 de públiques).

D’altra banda, les dues actuacions seran desenvolupades per Argentona Projectes, empresa municipal, que formarà una societat mixta amb una empresa promotora privada, perquè això ens dóna molta més flexibilitat i agilitat d’execució, ens assegura la viabilitat econòmica i financera de les operacions, ens permet aconseguir pel poble tots els equipaments i serveis públics que hem esmentat amb molta més rapidesa que si ho hagués de fer directament l’Ajuntament i, al final del procés, es preveu que quedi un excedent econòmic que Argentona Projectes preveu aplicar a la construcció d’habitatge social preferentment de lloguer.

Finalment, dir que tot el procés començarà amb la modificació del Pla General (PGOU) a les dues zones per la que ja es té el vist i plau previ de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat. Un cop aprovada la modificació podrà començar l’execució dels dos projectes.Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’Argentona