L’Escola Universitària del Maresme organitza un curs sobre les subvencions de la Unió Europea

El curs té el reconeixement de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

{]}./ARXIUS/2008/fotos/subvencions.jpg{]}L’ 
Escola Universitària del Maresme (EUM){|}http://www.eum.es 
, amb la col.laboració del Servei de Recursos Europeus (SRE} del Consell Comarcal del Maresme, organitza del 2 de maig al 21 de juny de 2002 el curs “Les subvencions de la UE i la gestió de projectes europeus” amb el propòsit de proporcionar un coneixement pràctic de les possibles vies de finançament de la Unió Europea (UE), sobretot d’aquelles que poden beneficiar als ens locals. També es pretén oferir, entre d’altres aspectes rellevants, una visió de conjunt de quines són les subvencions de la UE, qui les gestiona, com es poden aconseguir, i com gestionar un projecte europeu. Des que Espanya va adherir-se a les Comunitats Europees el 1986, els ens locals s’han pogut beneficiar de les subvencions dels fons estructurals (FEDER, FSE, FEOGA) i posteriorment del Fons de Cohesió. Amb el temps, han sorgit altres línies de finançament comunitàries que, malgrat ser menys conegudes, també ofereixen possibilitats de subvenció. El curs s’adreça a funcionaris i professionals del món local que han de gestionar projectes europeus i a tota persona interessada en el tema. El curs, estructurat en tres blocs, consta de 40 hores amb sessions que tindran lloc els divendres de 10 a 14h, si bé la sessió inaugural es celebrarà el dijous dia 2 de maig. El primer bloc del curs estarà centrat en el capítol de les institucions europees, el segon en les polítiques comunitàries, i el tercer –part pràctica- en els instruments, els recursos i la gestió de projectes europeus. L’EUM expedirà el corresponent certificat d’assistència a qui acrediti una assistència mínima al 80% de les sessions. Els estudiants universitaris podran obtenir el reconeixement de 3 crèdits de lliure elecció de la UPF prèvia superació d’una prova d’avaluació escrita. De la seva banda, els empleats públics podran escollir entre obtenir el certificat d’assistència i obtenir el certificat d’aprofitament si superen la prova d’avaluació esmentada. Per consultar el programa del curs,  
cliqueu aquí {n}Curs “Les subvencions de la UE i la gestió de projectes europeus” Escola Universitària del Maresme. Passeig del Callao, s/n, 08301 Mataró Període d’inscripcions: del 8 al 25 d’abril Informació: EUM. Rosa Lozano rlozano@eum.es{n}