L’EUM confirma la tendència a l’alça en la matriculació d’estudiants per al curs 2002-03

La procedència majoritària dels alumnes és el Maresme i el Vallès Oriental


 

El nombre d’estudiants de nou accés que han triat l’Escola Universitària del Maresme per cursar els seus estudis de Ciències Empresarials i Turisme ha augmentat respecte l’any passat, seguint la tendència a l’alça iniciada el curs 2001-2002. Aquest augment es podria veure incrementat en el decurs dels propers mesos, atès que amb data d’abril el nombre de matriculats sempre acaba sent superior per les ampliacions de matrícula al llarg del curs. El número global d’estudiants matriculats és de 661.

L’EUM es consolida com la universitat del Maresme, ja que mantenint la tendència, la procedència dels alumnes es concentra cada cop més en aquesta comarca, amb un 74,68% del total dels matriculats, seguit pel Vallès Oriental, amb prop del 20% dels inscrits. La resta d’estudiants provenen del Barcelonès i del Vallès Occidental. Així mateix, els estudiants de la diplomatura en Ciències Empresarials conformen el grup majoritari, entre els quals l’Escola Universitària del Maresme es reafirma com a centre de referència per als estudis d’Empresarials en règim nocturn. També, tot i que de forma moderada, continua creixent el nombre d’estudiants matriculats en la diplomatura de Turisme. La via d’accés dels estudiants de nou ingrés és força diferenciada segons els estudis. Així, als estudis diürns la selectivitat és de lluny la via majoritària, mentre que els alumnes del règim nocturn procedeixen dels cicles formatius en la seva major part.