L’IMPEM, l’EUPMt i les fundacions Tecnocampus i CETEMMSA signen un conveni de col·laboració per a la modernització tecnològica de les empreses

Avui dimecres, 27 de febrer, la presidenta de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i de la Fundació Tecnocampus, Pilar Gonzàlez-Agàpito, i el president de la Fundació CETEMMSA, Josep Espígul, han signat un conveni de col˙laboració per al desenvolupament d’accions per a la modernització tecnològica d’empreses de la ciutat.


L’objectiu d’aquest conveni és la realització, de forma conjunta, d’una oferta coordinada i complementària de serveis adreçats a les empreses de la ciutat, per tal d’apropar el món de les noves tecnologies als sectors productius tradicionals i oferir suport a les empreses de base tecnològica.

L’IMPEM, l’EUPMt, la Fundació Tecnocampus i la Fundació CETEMMSA, a través d’aquest conveni, concentren la seva oferta de serveis en tres àmbits d’actuació:

1- Accions de prospecció i planificació:
. Realització de dos estudis sobre l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els sectors del comerç i la construcció.

. Observatori de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, que permeti mesurat l’ús i el coneixement de les TIC per part dels ciutadans i les empreses.

2Δ Accions de promoció, divulgació i informació:
. Setmana de les noves tecnologies: Accions de divulgació adreçades a ciutadans i empreses per a la millora de la informació sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

. Directori espais TIC: Instrument per posar a disposició dels empresaris de la ciutat tota la informació relativa a les infrastructures i equips inclosos en l’àmbit de les noves tecnologies.

. Directori empreses TIC: Oferta de serveis d’empreses dedicades a les tecnologies de la informació i la comunicació adreçada a la resta d’empreses.

3Δ Accions d’implantació:
. Ajut al desenvolupament de projectes: Suport en la recerca activa de finançament i en la recerca de projectes B2B entre empreses.

. Premis innovació TIC:
Premis Cre@tic convocats des de l’IMPEM.
Premis Multimedia convocats des de l’EUPMt.
Premis a la modernització tecnològica de l’empresa tradicional convocat per CETEMMSA.

. Col˙laboració en les juntes de les associacions i gremis empresarials: Promoció directe de l’oferta de serveis continguda en el present conveni i atenció a demandes específiques que puguin mostrar diferents sectors.

. Convenis UniversitatΔEmpresa

L’impuls, la realització, el seguiment i l’avaluació de les accions anirà a càrrec d’una comissió tècnica, formada per un representant de cada una de les parts. Està previst que aquestes accions s’implementin al llarg d’aquest any.