L’Observatori per la Qualitat del Turisme al Maresme publica l’informe del primer trimestre de 2007

L’activitat turística creix respecte al mateix període de 2006

 


El dinamisme de l’activitat turística catalana, gràcies a una desestacionalització progressiva dels visitants, té el seu reflex també a la nostra comarca. L’estudi realitzat per l’Observatori per la Qualitat del Turisme al Maresme durant el primer trimestre de 2007 detecta una evolució positiva ascendent de l’activitat hotelera respecte al mateix període de 2006.


Durant el primer trimestre de 2007, va augmentar un 17,2% el nombre de treballadors del sector turístic afiliats al règim general de la Seguretat Social. També va augmentar un 1,5% el nombre d’afiliats al règim especial d’autònoms i,a la vegada, va crèixer un 2,6% el nombre de centres de cotització. Aquestes dades, recollides per l’Observatori per a la Qualitat del Turisme al Maresme són un reflex de l’evolució positiva de l’activitat a la comarca. Tot i això, l’Observatori també alerta que cal una reflexió en el sector. Segons l’Observatori, cal buscar fórmules que permetin captar un turista de major poder adquisitiu i perquè això sigui possible, és necessari oferir un servei de qualitat i oferir una plurioferta que garanteixi la fidelitat dels visitants i que, a la vegada, sigui capaç d’atraure nous turistes. Podeu consultar l’informe,
clicant aquí