La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme es manté estable

 

Les analítiques realitzades a l’aigua subministrada des de la Planta Potabilitzadora de Palafolls el passat 13 de març indiquen una certa estabilitat en la concentració de sodi. En una setmana tan sols s’ha detectat una lleugera disminució. Dels 155 mg. per litre registrats a les analítiques fetes el 6 de març, s’ha passat als 146 mg. per litre.
Això es deu a que el consum d’aigua continua sent baix. La disminució de la demanda va propiciar, fa unes setmanes, la reducció de la concentració de sodi.  
Veieu la gràfica
L’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls arriba als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. S’ha de tenir en compte que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, cal corregir la dada de concentració de sodi a l’hora de referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.