La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme se situa en 186 mg per litre

 

Les analítiques realitzades pel CCM a l’aigua subministrada en alta des de la Planta Potabilitzadora de Palafolls situen la concentració de sodi en 186 mg per litre (dada corresponent al dimecres 20 de febrer). La concentració mitjana de sodi ha disminuït, respecte a la setmana passada, perquè també hi ha hagut una devallada del consum. Veieu l’ 
evolució dels darrers mesos .
D’altra banda, s’ha de tenir en compta que aquesta és una dada puntual corresponent al dia que es fan les analítiques, sent possible que d’un dia a l’altra hi hagi fluctuacions. L’Estació Potabilitzadora de Palafolls subministra aigua als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. La concentració de sodi a l’aigua subministrada en alta està per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat. S’ha de tenir en compte que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, cal corregir aquestes dades a l’hora de referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.