La definició dels municipis turístics dins la nova legislació del sector

 


“La complexitat que suposa el canvi de model turístic amb la incorporació de les noves tecnologies i la globalitat requereix de nous professionals molt formats i amb il·lusió que facin la revolta necessària per assolir l’èxit.” Amb aquesta contundència s’ha expressat Domènec Biosca, president de l’Associació d’experts d’empreses turístiques, en la seva intervenció dins les Jornades que sobre la Gestió del Turisme han organitzat l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l’Escola Universitària del Maresme.


Les Jornades han suposat un primer pas en el debat al voltant de la planificació de la gestió del turisme, la qual necessita del consens entre els agents implicats: administracions públiques, privades i consumidors turístics. Conscients d’aquesta necessitat, l’Escola d’Administració Pública i l’Escola Universitària del Maresme s’han compromès a continuar treballant per tal de convertir-se en lloc de trobada per a la reflexió i l’anàlisi de la gestió pública del turisme. Biosca ha exposat que els nous professionals del turisme han de ser “persones molt orientades al medi ambient, detallistes, amb cura de l’estètica, que tinguin molts contactes amb els empresaris per crear complicitats, han de ser honestos i estimar les persones, alhora que han de ser capaços de negociar i dominar la cultura empresarial”. A més dels professionals, Domènec Biosca ha afirmat que els factors clau per tal que un destí turístic tingui èxit són: l’especialització, la promoció, la segmentació, el valor del proper, la informàtica, el tracte personalitzat, la qualitat dels detalls, la seguretat, la comoditat d’accés i reserva i la gastronomia que expressi identitat. La definició i el finançament dels municipis turístics La financiació dels municipis turístics ha estat un dels aspectes al voltant del qual ha girat bona part del debat de les Jornades. La professora d’Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, Amelia Díaz, ha fet una exposició de la nova Llei de Règim Local, la qual defineix els municipis turístics com aquells que tenen menys de 75.000 habitants i més de 20.000, no són capital de província ni capital de comunitat autònoma i el nombre d’habitatges de segona residència sigui superior al de primera residència. Aquesta definició, que coincideix amb la que fa la nova Llei del Turisme (presentada per la professora de Dret al sector turístic de l’EUM, Anna M.ª Vidal), comporta que poblacions com la de Calella no tinguin aquesta consideració. El seu alcalde, Josep Basart, ha comentat al respecte que “la nova llei de finançament no és bona perquè no beneficia els municipis turístics i la definició que en fa hauria d’atendre als diferents tipus de serveis que dóna el municipi per solucionar les grans deficiències existents”. El professor de l’Escola de Turisme de la Universitat de les Illes Balears, Antoni Sastre, ha defensat impostos finalistes com l’Ecotaxa ja que “els ingressos fiscals no donen per les despeses existents i cal donar sortida a projectes mediambientals que d’una altra manera no es farien”. El vice-president de Zontur i director d’Hotenco, Santiago García-Nieto, creu que “aquest impost és discriminatori ja que són la major part dels hotels els que assumeixen el cost amb la seva compta de resultats i significa molt en un mercat ja de per sí saturat”. Biosca s’ha afegit al debat tot proposant que “en un mercat de demanda es pot posar un impost com l’Ecotaxa però si és d’oferta no. Que paguin els que obtenen plusvàlues a causa del turisme”. La Guerra a l’Iraq La guerra a l’Iraq i el record de la pau han planejat també al llarg de les Jornades. El vice-president de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges, Pere Aliguer, ha destacat en la seva intervenció que “la visió del turisme amb una guerra pel mig no és optimista. És el moment de diversificar les opcions tot buscant el mercat escandinau o el romanès, per exemple”. Ha afegit que cal adequar el producte que dóna una agència de viatges. “El canal de comercialització està canviant i les agències s’han adaptar a les noves maneres de fer com ara Internet.” En aquest sentit, Biosca ha assenyalat que “ara la gent ja no et pregunta on vas per Setmana Santa sinó què faràs per Setmana Santa o fins i tot què fas el cap de setmana”. El sots-director de la Direcció General de Turisme de la Generalitat, Javier Sobrino, va destacar també en el moment de fer la inauguració de les Jornades “el moment complicat i d’incertesa que viu el Turisme, sector estratègic per l’economia, com a conseqüència de la guerra a l’Iraq”. Respecte la nova legislació turística va concloure que “el sector turístic ha anat evolucionant i necessitava un nou marc regulador per donar elements de dinamització al sector”. Per la seva banda, l’alcaldessa de Malgrat i presidenta del Consorci de Turisme del Maresme, Conxita Campoy, ha destacat en fer la cloenda de les Jornades que “vivim en un món tan movible que no hi ha temps per reflexionar què és el que volem a nivell turístic ni a nivell humà. Si l’administració té la voluntat de fer del nostre un país de serveis, cal que el doti i el potenciï, però no només de paraula”.