La Diputació de Barcelona dóna assistència jurídica gratuïta a l’Ajuntament d’Argentona en recursos humans

L´ajuntament d´Argentona està rebent assistència jurídica i tècnica gratuïta de la Diputació de Barcelona en matèria de recursos humans. Més concretament, contem amb l´assessorament tècnic del servei de recursos humans en la negociació del nou conveni col·lectiu; al mateix temps, tenim l´assistència jurídica del mateix servei en els processos judicials relatius als procediments contenciosos administratius interposats per dos funcionaris de l´ajuntament.


S´ha de ressaltar la importància d´aquesta assistència tècnica i jurídica de la Diputació de Barcelona, que ens permet comptar amb un assessorament i una assistència jurídica de primera qualitat sense cap cost econòmic per a l´ajuntament.

Ben cordialment

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona