La Diputació de Barcelona invertirà més de 126.000 euros en l’arranjament de la travessera de Dosrius al seu pas per Canyamars

L’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona ha encarregat un projecte d’arranjament de la travessera al seu pas per Canyamars.


L’actual travessera presenta un cert deteriorament i inexistència de voreres entre l’entrada al nucli i la part ja urbanitzada. El projecte encarregat de l’arranjament d’aquesta travessia consisteix en la construcció de voreres amb rigola i bordó de formigó i paviment de panot de ciment. La longitud del total de la carretera urbanitzada és d’uns 400 metres.

El cost previst de l’obra és d’un total de 115.000 euros (19.134.390,– PTA.), IVA inclòs. També cal ressaltar el cost del projecte executiu que puja un total d’ 11.403, 87 euros (1.897.444,– PTA.).

La finalitat d’aquesta obra va més enllà d’arranjar aquesta entrada en el nucli de Canyamars. L’objectiu també és el de fer un passeig, ja que és un indret molt utilitzat per passejar, caminar, en definitiva un lloc d’esbarjo i, al mateix temps, també es vol dignificar aquesta entrada del nucli urbà de Canyamars.

Tant el cost del projecte com l’obra a executar anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona, dins el programa Xarxa de municipis de qualitat.Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 15 de març de 2002