La Generalitat desestima la petició dels propietaris de suspendre el planejament aprovat a Can Costa de Premià de Dalt

La Direcció General d’Urbanisme ha fet arribar a l’Ajuntament de Premià de Dalt una comunicació escrita en la que notifica que desestima les peticions de l’executivitat de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 18 de juliol de 2001, referent a l’aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació Urbana de Can Costa, a Premià de Dalt. Les peticions les formulaven les propietàries de l’esmentada finca i els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Premià de Dalt EE-IC/V, Acció Ciutadana i ERC.
El planejament, que havia estat tramitat pels mateixos propietaris, ha de permetre la connexió entre els carrers Vogi i Empedrat millorant la vialitat del municipi, ampliar en 10 metres la vorera de la Riera -fet que suposaria la continuació d’aquesta via com a rambla peatonal-, i la cessió al nostre ajuntament d’una important zona verda. Fonts de l’Equip de Govern (CiU) asseguren que “ens sorprèn el posicionament tant dels propietaris, perquè és contradictori respecte el planejament que ells mateixos van aprovar en el seu moment, com també d’alguns partits de l’oposició que, en aquest cas, avantposen interessos particulars a l’interès general de Premià de Dalt. En aquest sentit, destaquem que, casualitat o no, la filla de la família propietària de Can Costa és la presidenta d’Acció Ciutadana, un dels partits que demanaven la suspensió del planejament”. NOTA Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Premsa (Mònica Farré o Cristina Costa) als telèfons 617 38 39 74, 637 50 94 72, o bé a través del correu electrònic pluraletc@airtel.net