La recollida selectiva al Maresme creix un 20%

El CCM recull un 77% més d´envasos i embalatges lleugers que al mateix període de 2001

 

Els resultats del servei de recollida selectiva que el
Consell Comarcal del Maresme
gestiona a 27 municipis (tots excepte Mataró, Tiana i Montgat) van créixer un 20´16% al primer semestre de 2002 respecte al mateix període de l´any passat. La recollida dels materials dipositats als contenidors de color groc, és a dir, els envasos i embalatges lleugers (plàstics, llaunes, brics, etc) ha protagonitzat el creixement més espectacular, millorant els seus resultats en un 77´38%. Per obtenir dades municipi per municipi,  
Cliqueu aquí
El CCM gestiona la recollida selectiva de tres fraccions de la brossa urbana: el vidre (contenidor verd), el paper i el cartró (contenidor blau) i els envasos i embalatges lleugers (contenidor groc). En xifres totals, els veïns de les 27 poblacions que reben el servei van dipositar entre gener i juny en els contenidors de recollida selectiva 4.209.700 quilos de residus que s´han enviat a plantes de tractament on es procedeix al reciclatge d´aquests materials. Això suposa un increment del 20´16%, ja que al primer semestre de 2001 es van recollir 3.503.533 quilos en total. Cal dir que al mateix període de 2001, el creixement de la recollida selectiva gestionada pel CCM va tenir un creixement més modest, un 7´82%, respecte al gener-juny de l´any 2000. Sense dubte, la dada més espectacular és l´augment de la recollida selectiva dels envasos i embalatges lleugers. Entre gener i juny de 2002 es van dipositar 863.090 quilos de residus als contenidors grocs, el que suposa un increment del 77´38% respecte el primer semestre de 2001, quan es van recollir 486.590 quilos. Pel que fa el vidre, l´increment ha estat del 13´22%. A la primera meitat de l´any es van recollir 1.344.400 quilos d´aquest material, mentre que al mateix període de l´any passat el balanç va ser de 1.187.463 quilos. Per últim, el paper i el cartró recollits al primer semestre també ha augmentat. En concret, es van recollir 2.002.210 quilos, un augment del 9,44%, mentre al gener-juny de 2001 es van obtenir 1.829.480 quilos. Entre les accions que el Consell Comarcal del Maresme està desenvolupant enguany per millorar el servei de recollida selectiva destaca l´augment tant del número de contenidors com de la freqüència amb la que aquests es buiden. Pel que fa els contenidors, s´ha completat el desplegament previst al Programa comarcal de 1998, fins arribar a uns 2.100 contenidors (700 per fracció) distribuïts als municipis on es gestiona el servei. D´altra banda, el número de vegades que es buiden els contenidors s´ha incrementat en un 45% per preveure desbordaments. Per últim, cal recordar que el passat febrer es va posar en marxar la campanya de sensibilització ciutadana sobre la recollida selectiva  
Tria! maresme+net , que es perllongarà fins el febrer de 2002 amb diferents accions. La campanya té un pressupost de 90.000 €. Documents:  
Dades de recollida selectiva, comparatives amb el primer semestre dels anys 2000 i 2001
– 
Recollida selectiva municipi per municipi durant els primers sis mesos de 2002
– 
Properes actuacions de la campanya TRIA! maresme + net