La sinistralitat laboral al Maresme es redueix un 11,84% després de dos anys de constant pujada

 


Per primera vegada des de l’any 2006, les dades de sinistralitat laboral al Maresme han trencat l’evolució a l’alça i durant el primer trimestre de 2008 han disminuït un 11,84% respecte al mateix període de l’any anterior. Tot i això, la xifra d’accidents a la feina encara continua sent elevat: 1.511 sinistres durant els tres primers mesos de 2008.

.
Les dades recollides per l’Observatori de desenvolupament local del Maresme, un servei del Consell Comarcal, indiquen que dels 1.511 treballadors que durant el primer trimestre de 2008 van haver d’agafar la baixa laboral després d’haver patit un accident a la feina, 1.497 van patir ferides de pronòstic lleu i 13 van ser diagnosticats de greus. La nota més tràgica va ser la mort d’un treballador del sector industrial durant el mes de febrer. Pel que fa a sectors laborals, els serveis és on es concentra el volum més important d’accidents, concretament el 46%; li segueix la construcció amb un 26%, la indústria amb un 25% i, finalment, l’agricultura amb un 3%. L’evolució interanual de sinistres per sectors incica que els accidents en la construcció han disminuït un 28,80%, en la indústria un 8,11% i un 3,38% en els serveis. Analitzant el tipus de contracte de les persones que han patit accidents, el 61% dels accidents laborals els han patit treballadors amb contracte laboral fix i el 39% restant treballadors amb contractació temporal. D’altra banda, i com ja és habitual, la distribució de la sinistralitat laboral per gènere ha estat ben diferent. La incidència ha estat molt més elevada entre els homes (77,10%), mentre que entre les dones el percentatge se situa en el 22,89%. Fent la comparació amb el mateix període de l’any 2007, es detecta una reducció del 16,24% entre els sinistres patits per homes i un increment del 7,12% entre els accidents que han afectat a dones. Per ampliar aquesta informació, podeu consultar l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local,
clicant aquí

-Per fer una comparativa amb anys anteriors, podeu consultar l’apartat web que el CCM destina a fer un seguiment de les dades de sinistralitat laboral,
clicant aquí