La sinistralitat laboral augmenta un 36,75% durant el primer trimestre de 2006

 


Les xifres recollides per l’Observatori del Mercat Laboral del Maresme, un servei del Consell Comarcal, sobre la sinistralitat laboral registrada a la comarca durant el primer trimestre de 2006 són força preocupants. 1.663 treballadors i treballadores han sofert un accident en el lloc de feina, fet que els ha obligat a agafar la baixa laboral. Aquesta xifra és un 36,75% superior a la registrada en el mateix període de temps de 2005. Tot i això, la dada positiva és que cap dels accidents va provocar víctimes mortals.


L’evolució mensual de la sinistralitat durant el primer trimestre de l’any mostra un creixement progressiu dels accidents laborals a la comarca. El mes de gener se’n van produir 440, el febrer 505 i el març 718. Total: 1663 accidents laborals. D’aquests, el 99% són lleus. Sectorialment, els serveis registren la majoria dels sinistres (el 36%), seguits per la construcció (el 31%), la indústria (el 30%) i, finalment, el sector primari (el 3%). Pràcticament el 80% dels sinistres registrats els han patit homes i un 38% d’aquests han estat en la construcció, un sector altament masculinitzat. Com a dada curiosa, només l’1% dels sinistres patits per dones es registren a la construcció, mentre que el 71% de la sinistralitat laboral femenina es produeix en els serveis. La distribució de la sinistralitat per tipus de contracte, durant el primer trimestre de 2006, ha estat la següent: un 56% dels accidentats són persones amb un contracte laboral fix i el 44% restant són treballadors i treballadores amn contracte eventual. Per tenir més dades sobre la sinistralitat laboral a la comarca del Maresme durant el primer trimestre de 2006,
Cliqueu aquí