Les telecomunicacions, els subministraments bàsics i el transport aeri acaparen les reclamacions tramitades per l’Oficina de Consum del Maresme

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Maresme (OCIC) va realitzar l’any passat un total de 2.665 actuacions en matèria de consum. Les telecomunicacions, seguides molt de prop pels subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) i el transport aeri són els principals grans sectors que generen les consultes, queixes, denúncies i reclamacions per part de les persones consumidores.

També destaca l’increment de reclamacions en el sector del comerç electrònic com a conseqüència de l’augment que, des de l’inici de la pandèmia, han experimentat les compres per internet. Les principals reclamacions dins d’aquest àmbit se centren en productes que no s’arriben a entregar, en la manca de conformitat amb el producte rebut i en la no assumpció de la garantia per part de l’establiment venedor.

Les dades de 2021 són inferiors a les registrades en 2020, un any excepcional en què les queixes i reclamacions relacionades amb el consum van crèixer un 68% com a consequència de la situació d’excepcionalitat marcada per l’esclat de la pandèmia. Agafant com a referència els anys 2018 i 2019 -en els que respectivament es van comptabilitzar 1.999 i 2.000 actuacions- el creixement de l’activitat de l’OCIC Maresme arriba al 33,25%.

En relació a aquests anys destaca especialment l’increment de les actuacions en mediació, reclamacions i denúncies.

Pel que fa a sectors, les telecomunicacions es mantenen com les que recullen més queixes i denúncies (canvis de tarifa, manca de servei o limitació d’accés a la telefonia fixa, mòbil o internet…), però s’han incrementat substancialment els casos vincultats al sector dels subministrament bàsics i, especialment, els relacionats amb l’electricitat que representen més del 84% del total d’aquest sector. Les principals reclamacions que han arribat a l’OCIC Maresme són per manca de lectures dels comptadors, canvis de tarifes, l’encariment del preu de l’energia i la facturació amb lectures estimades superiors a les lectures reals.

D’altra banda, el transport aeri també continua aplegant un volum substancial de reclamacions vinculades a la cancel·lació de vols, el no retorn de l’import del bitllet i canvis en el preu o la tarifa.

El 13% de les actuacions realitzades per l’OCIC el 2021 estan relacionades amb afectacions provocades per la COVID-19. La major part relacionades amb el sector turístic (transport aeri, allotjaments, agències de viatge) i l’oci (restauració i cancel·lació d’espectacles i esdeveniments esportius)

ACTUACIONS DE L’OCIC – 2021

Consultes: 725

Queixes: 11

Denúncies: 91

Reclamacions: 938

Arbitratges: 70

Actuacions de mediació: 830

TOTAL: 2.665