Línia de Mediació destinada al finançament de projectes d’inversió en energies renovables i eficiència energètica

El mes de setembre de 2002 s’ha firmat el conveni ICO-IDAE mitjançant el qual s’instrumentalitza la
de finançament per a l’exercici 2002.

-Resum del contingut del conveni,  
Cliqueu aquí