L’Oficina d’Habitatge del Maresme tramita ajuts al lloguer per prop de 4,5 milions d’euros

Els ajuts especials a causa de la COVID-19 han fet augmentar un 13,43% les prestacions del 2020

L’Oficina d’Habitatge del Maresme va tramitar l’any passat 3.124 expedients de sol·licitud d’ajuts per al pagament del lloguer, una xifra que supera en un 17,44% les peticions formulades a l’any 2019. Aquest increment ve motivat, principalment, per la convocatòria d’una línia d’ajuts especials per fer front a l’impacte socioeconòmic de la COVID-19, que van suposar 584 sol·licituds.

El total d’expedients tramitats per l’Oficina d’Habitatge del Maresme i resolts favorablement han suposat ajudes per valor de 4.452.079€. Aquesta xifra representa un increment del 13,42% respecte als ajuts concedits el 2019.

D’acord amb el conveni de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, l’oficina del Consell Comarcal del Maresme dóna servei al 53% de la població del Maresme. Atén la ciutadania de 26 municipis (tots excepte Mataró, El Masnou, Malgrat de Mar, Calella, Sant Pol de Mar i Tordera que disposen d’oficina pròpia).

El seu àmbit d’actuació es concentra en la tramitació d’ajuts al lloguer, de prestacions econòmiques d’especial urgència, de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i d’ajuts per a la rehabilitació. A més, presta el Servei d’intermediació hipotecària (SIDH) adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i promou una Borsa de lloguer per facilitar l’accés a l’habitatge de les persones residents a la comarca.

Justament, un dels objectius que s’ha marcat l’Oficina per aquest 2021 és la d’ampliar l’oferta de pisos en lloguer tot incentivant les persones propietàries a incoporar el seu habitatge buit a aquest sistema de lloguer amb garanties de cobrament de la renda i del correcte manteniment de l’immoble.

Més informació sobre el funcionament de la Borsa de lloguer comarcal, en AQUEST ENLLAÇ