Mesures circulatòries especials a Mataró a causa de les excavacions arqueològiques als carrers Na Pau, Sant Cristòfor, d’en Xammar i Baixada de les Espenyes

Les excavacions arqueològiques als carrers Na Pau, Sant Cristòfor, d’en Xammar i Baixada de les Espenyes comencen al març
El pròxim dilluns, 4 de març, està previst començar l’actuació arqueològica als carrers Na Pau, Sant Cristòfor, d’en Xammar i Baixada de les Espenyes.


Aquests treballs arqueològics formen part del projecte de reurbanització d’aquesta zona del centre de la ciutat, que ampliarà i connectarà l’actual zona de vianants amb la futura plaça pública de Can Xammar.

La comissió de govern del passat 19 de febrer va adjudicar els treballs d’arqueologia a l’empresa Átics per un pressupost de 258.409,61 euros.

Els treballs arqueològics s’estructuren en 5 fases que comprenen diferents carrers:

1a Fase- Carrer Na Pau i carrer Sant Cristòfor: S’intervé en el carrer Na Pau que resta per reurbanitzar i un curt tram del carrer Sant Cristòfor (fins a Can Pinós).

2a Fase- Carrer Sant Cristòfor: Els treballs continuen pel tram que resta del carrer Sant Cristòfor fins a la cantonada amb el carrer d’en Xammar.

3a Fase- Primer tram del carrer d’en Xammar: Aquesta fase només comprèn la meitat del carrer.

4a Fase- Segon tram del carrer d’en Xammar: Els treballs aniran de la meitat del carrer d’en Xammar fins a l’inici de la Baixada de les Espenyes. En aquesta àrea i previament a la construcció de l’aparcament de Can Xammar, ja es van realitzar treballs arqueològics al subsòl. Part de les restes, com ara la muralla, es conserven, i, d’altres s’han inventariat i/o seran exposades o reporduïdes en altres indrets.
A més, recentment, va començar l’enderroc de l’antiga ferreteria Can Damià, fet que permetrà aliniar tot el carrer d’en Xammar.

5a Fase- Baixada de les Espenyes: Aquesta fase s’iniciarà conjuntament amb les obres de reurbanització del carrer, per tant no seran consecutives amb la quarta fase. Els treballs arqueològics es faran simultàniament.

Quan s’estigui actuant en aquest carrer, es començarà aleshores a pavimentar els carrers, col˙locar-hi l’arbrat i el mobiliari urbà.

Es preveu que cada fase de treballs arqueològics tinguin una durada aproximada d’un mes i mig, que dependrà sempre de les restes arqueològiques que s’hi trobin, menys la quarta fase que serà de dos mesos, per ser la més extensa. Una vegada es finalitzi l’excavació arqueològica es protegiran les restes amb material aïllant i es cobrirà la zona afectada amb sauló i la part superior amb formigó.

Aquesta zona està situada dins del perímetre que assenyala la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional a favor del jaciment de la ciutat romana d’Iluro. És un perímetre privilegiat quant a troballes arqueològiques, tant pel que fa a la informació que es té com al bon estat de conservació de les mateixes restes arqueològiques, i en el qual s’han realitzat al llarg del temps diferents actuacions arqueològiques.

{3}Mesures circulatòries{3}

Durant els treballs arqueològics es faran restriccions circulatòries a mesura que es vagin desenvolupant les diferents fases.

A la primera fase, es prohibirà l’aparcament al carrer Na Pau i al primer tram del carrer Sant Cristòfor i s’anul˙la l’accés a la plaça Beat Salvador, es podrà accedir a la plaça pel carrer de la Palma i pel carrer Don Magí de Vilallonga.


——————————————————————————–