Millores de l’arranjament del Camí entre Can Bordoi i Can Massuet-El Far (2a fase)

El Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província, de data 20.09.2002, l´anunci de concurs públic de l´obra “Arranjament del Camí d´accés al Parc Natural Montnegre-Corredor, tram Can Bordoi-Can Massuet-El Far, 2a fase”, per un import de 85.617,48 euros.


A l´inici d´aquesta segona quinzena d´octubre començaran les obres de la primera fase de l´arranjament del camí entre can Bordoi i can Massuet-El Far, que consisteix en asfaltar tot aquest tram de camí, amb un pressupost de 140.415,57 euros (23.363.185,– PTA.).

Aquesta primera fase està dins el pressupost del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per arranjar aquest camí que és una entrada molt important del Parc Natural Montnegre-Corredor.

Pel que fa a la segona fase, aquesta consistirà en instal·lar proteccions de fusta, senyalitzacions, arranjament de desguassos i així aquest tram de comunicació quedarà dignificat i la seva utilització serà molt agradable per a les persones que habitualment l´utilitzen i en especial les que viuen a can Massuet-El Far.

Aquesta via també és molt transitada, sobretot els dies festius, pels visitants que es desplacen al Parc Natural Montnegre-Corredor.


Josep Jo i Munné
Alcalde