MODA: Subvenció en transformació digital i per millora de la sostenibilitat i circularitat de la moda catalana

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit de la moda
Adreçat a persones autònomes (RETA), les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra).

Aquesta línia s’adreça a les persones professionals autònomes i empreses de disseny i fabricació de peces de vestir amb marca pròpia i que dediquin en exclusiva la seva activitat al sector de la moda. Queden excloses les empreses dedicades al tèxtil-moda que produeixin i/o distribueixin peces d’uniformitat i/o tèxtils tècnics per a altres indústries. Alhora, queden excloses aquelles empreses que de forma majoritària dediquin les seves activitats de disseny i producció als àmbits de la cosmètica i bellesa, joieria, puericultura,
òptica i/o altres complements aliens a la indumentària habitual.
Descripció:
L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech).

A continuació s’expliquen els programes adreçats al teixit empresarial pels quals s’obre la convocatòria.

Programa 9. Programa per a la transformació digital de la indústria de la moda

Les actuacions subvencionables tals com:

– Auditories i implementació d’eines per a la ciberseguretat (així com la compra de sistemes i eines per a la seva aplicació).
– Aplicació de sistemes de control i gestió de estocs, de connexió amb persones proveïdores i clientela.
– Compra e instal·lació de sistemes per a la venda tecnològica.
– Millora de canals on-line de venda directa i altres plataformes B2B
– Aplicació de solucions digitals en màrqueting predictiu i intel·ligència artificial.
– Creació de solucions digitals per a l’empresa.
– Contractació de consultors i consultores i persones expertes en l’aplicació de solucions digitals.
– Contractació de consultors i consultores i persones expertes per treballs d’estudi, assessoria i consultoria per a la presentació de dossiers per part de les empreses que vulguin optar a fons europeus i estatals tals com els fons Next Generation.

Programa 9. Programa per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat de les marques de moda catalanes.
Es vol donar suport a la incorporació de processos, eines i matèries sostenibles que millorin el grau de circularitat dels seus productes així com la recuperació i reciclatge dels residus generats de la seva activitat. Són actuacions subvencionables:

– Consultoria, assessorament, auditoria, certificacions i implementació en els àmbits de:
– Disminució de l’impacte ambiental (petjades de CO2, hídrica,.)
– Traçabilitat i transparència
– Economia circular
– Eficiència energètica
– Logística
– Gestió de estocs
– Generació de residus
– Compra i implementació d’eines i sistemes per a la millora del grau de sostenibilitat i circularitat
– Contractació de consultors i consutores i persones expertes per treballs d’estudi, assessoria i consultoria per a la presentació de dossiers per part de les empreses que vulguin optar a fons europeus i estatals tals com els fons Next Generation

En ambdós casos, no seran subvencionables despeses com la publicitat, manteniment web, dominis o llicències de software.

Només podrà ser beneficiària una persona física o jurídica per a cada marca comercial

La inversió mínima és 2.000 euros.
Se subvencionarà fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros.

El procés d’atorgament serà el de concurrència competitiva.

Les actuacions per les quals s’ha sol·licitat la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any de la convocatòria (2022).
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 09 de juny (09:00H) fins 13 de juliol (15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la següent Resolució)
Enllaç: Gencat