Nou! Subvencions per a l’acceleració de la innovació de l’empresa

Tipus: Ajut
Convocatòria: subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives
Adreçat a societats limitades, societats anònimes, societats laborals i cooperatives
Descripció: Diferenciem tres actuacions subvencionables:

Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives mitjançant la incorporació de noves metodologies de transformació empresarial dins l’empresa. Són objecte d’ajut els serveis per part d’un consultor extern expert, subvencionant el 100% del cost, amb un màxim de 15.000€. Dirigit a empreses amb un mínim de 2 anys de vida.

Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testeig, mesura, aprenentatge i redefinició de la iniciativa disruptiva fins a trobar el seu encaix amb el mercat, reduint així el risc associat al seu llançament, i incorporar aquestes metodologies en la manera de fer de l’empresa. En aquest cas es consideren subvencionables les despeses del servei de consultoria experta i les col·laboracions externes per a dur a terme l’iniciativa. La quantia màxima subvencionable és de 5.000€.
Dirigit a empreses amb un mínim de 2 anys de vida.

Línia 3. Subvencions a empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives en el mercat. Són objecte d’ajut els serveis prestats per un consultor extern expert i les col·laboracions amb empreses externes per a portar a terme l’acció. Es subvenciona el 100% de l’acció, amb un màxim de 15.000€.
Els serveis s’hauran d’iniciar a partir de la data d’inici de la convocatòria i hauran de finalitzar en un màxim de 9 mesos després d’aquesta data. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini.
Dirigit a empreses emergents (start-up), enteses com empreses amb tecnologia pròpia.

Els ajuts s’atorgaran en base als criteris de valoració que podeu trobar a les bases reguladores.

Es rebrà una primera bestreta del 20% en el moment de concessió de la subvenció, i un 80% un cop s’iniciï el projecte.
El procediment de concessió és per concurrència competitiva.
Es recomana llegir el document de bases reguladores per a conèixer les especificacions per a cada línia.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 01 d’octubre 2021 (a les 09.00H) fins 05 de novembre 2021 (a les 15.00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Convocatòria (en base a la Resolució EMT/2766/2021)
Enllaç: Gencat