Nous documents de la Comissió Europea sobre l’abandonament prematur dels estudis.

Durant el passat mes de gener i febrer s’han publicat nous documents de la Comissió Europea sobre l’abandó prematur dels estudis: causes, estat de la qüestió,  conseqüències i polítiques a tenir en compte en la implementació de l’Estratègia Europa 2020, en la qual la reducció de l’abandó escolar prematur és un dels punts clau.


Consulteu els diversos documents i la seva descripció aquí mateix:{X}

1)Abordar l’bandó prematur dels estudis: una contribució clau a l’Agenda Europa 2020.Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité  Econòmic i Social i al Comité de les Regions.(en castellà)

2.a)Resum Pla d’Acció de la Comissió per reduir l’abandó escolar prematur. En el que s’anuncia que el proper mes de maig els Ministres d’Educació debatiran les propostes de la Comissió a Brusel·les.(en castellà)

2.b)Recomanacions del Consell sobre polítiques per reduir l’abandó prematur dels estudis.On trobem directrius per ajudar als Estats membres a elaborar polítiques generals i basades en fets, destinades a la reducció de l’abandó prematur.(en anglès)