Oferta de treball: 1 tècnic/a mig d’habitatge i 1 informador/a d’habitatge

 
Edicte
– 
Bases del concurs per a la selecció de personal laboral per a la contractació temporal d’un/a informador/a d’habitatge
– 
Bases del concurs per a la selecció de personal laboral per a la contractació temporal d’un tècnic/a mig d’habitatge El termini de presentació d’instàncies finalitza el 12 de març.