Oferta de treball: Educador/a Social per l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) del Consell Comarcal del Maresme

L’últim dia de presentació d’instàncies és el 20 de març de 2006.