Oferta Pública d’Ocupació 2007 del Consell Comarcal del Maresme

 
Bases generals i específiques per a la selecció de determinades places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació 2007 del Consell Comarcal del Maresme
– 
Model d’instància
– 
Autoliquidació de drets de participació en el procés de selecció {c}anunci publicat a: BOP núm. 232 de 27 de setembre de 2007
-DOGC núm. 4979 de 2 d’octubre de 2007
-BOE núm. 264 de 3 de novembre de 2007 El termini de presentació d’instàncies finalitza el 23 de novembre{c}